Từ điển Bất động sản

Quyền đi qua

(1) Quyền đi qua tài sản thuộc sở hữu của người khác, thường dựa trên quyền xây cất. (2) Một lối đi hoặc đường lớn mà lối đi được tạo ra. (3) Một dải đất mà trên đó các cơ sở như đường cao tốc, đường sắt hoặc đường dây điện được xây dựng.

Powered by