Từ điển Bất động sản

Thỏa thuận Mua bán

Một hợp đồng được ký kết giữa người mua và người bán, quy định các điều khoản và điều kiện của việc mua bán bất động sản.

Powered by