Đánh giá Đặc biệt là gì?

Từ điển Bất động sản

Một loại thuế đặc biệt đánh vào tài sản, từng lô đất riêng lẻ hoặc tất cả tài sản trong khu vực gần đó, để làm đường, vỉa hè, cống rãnh, đèn đường, v.v.

Một đánh giá đặc biệt về bất động sản đề cập đến các khoản phí áp dụng cho chủ sở hữu bất động sản bởi một cơ quan quản lý, chẳng hạn như hiệp hội thành phố hoặc chủ nhà, để tài trợ cho các dự án cụ thể hoặc những cải tiến có lợi cho cộng đồng. Những đánh giá này thường bổ sung cho thuế tài sản thông thường.

Các đánh giá đặc biệt thường được thực hiện để trang trải chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ công hoặc cải tiến cộng đồng. Ví dụ về các dự án có thể được tài trợ thông qua các đánh giá đặc biệt bao gồm sửa chữa đường bộ, xây dựng vỉa hè, chiếu sáng đường phố, phát triển công viên, cải thiện hệ thống thoát nước hoặc mở rộng công trình.

Các đánh giá thường dựa trên giá trị được đánh giá của bất động sản hoặc công thức được xác định trước và chủ sở hữu bất động sản phải trả phần chi phí của họ trong tổng chi phí dựa trên lợi ích tương xứng hoặc việc sử dụng dự án của họ.

Mục đích của các đánh giá đặc biệt là để đảm bảo rằng chi phí của các dự án hoặc cải tiến cụ thể do chủ sở hữu bất động sản trực tiếp hưởng lợi từ chúng, thay vì lây lan gánh nặng trên toàn bộ cộng đồng thông qua thuế chung. Cách tiếp cận này cho phép chính quyền địa phương hoặc các hiệp hội tài trợ cho những cải tiến cần thiết mà không làm căng thẳng ngân sách tổng thể của họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là các quy tắc và quy định cụ thể liên quan đến các đánh giá đặc biệt có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào khu vực pháp lý và bản chất của dự án. Chủ sở hữu tài sản nên tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương hoặc hiệp hội chủ nhà để hiểu quy trình đánh giá, mục đích của quy trình và các nghĩa vụ liên quan đến quy trình đó.

Powered by