Quyền bề mặt là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Quyền sở hữu đối với những thứ nằm bên dưới bề mặt vật chất của tài sản.

Các quyền dưới bề mặt, còn được gọi là quyền khoáng sản hoặc quyền lợi dưới bề mặt, đề cập đến các quyền và đặc quyền hợp pháp liên quan đến quyền sở hữu, thăm dò, khai thác và sử dụng các tài nguyên được tìm thấy bên dưới bề mặt của một mảnh đất hoặc tài sản. Các quyền này thường tách biệt với các quyền bề mặt và có thể được nắm giữ bởi các cá nhân hoặc tổ chức khác nhau.

Các quyền dưới bề mặt có thể bao gồm các tài nguyên thiên nhiên và khoáng chất khác nhau, chẳng hạn như:

  1. Khoáng sản: Quyền sở hữu và quyền khai thác các khoáng sản có giá trị như than, dầu, khí tự nhiên, kim loại (ví dụ: vàng, bạc, đồng) và khoáng sản công nghiệp (ví dụ: đá vôi, thạch cao).
  2. Các Quyền về Nước: Quyền tiếp cận và sử dụng nguồn nước ngầm hoặc nước ngầm.
  3. Năng lượng địa nhiệt: Quyền khai thác năng lượng địa nhiệt từ bên dưới bề mặt cho mục đích phát điện hoặc sưởi ấm.
  4. Cách ly các-bon: Quyền lưu trữ carbon dioxide hoặc các loại khí nhà kính khác bên dưới bề mặt cho các mục đích môi trường hoặc thương mại.
  5. Lưu trữ dưới lòng đất: Quyền sử dụng các cơ sở lưu trữ ngầm cho các chất như khí tự nhiên, dầu mỏ hoặc vật liệu nguy hiểm.
  6. Đường hầm hoặc hang động dưới lòng đất: Quyền khám phá hoặc phát triển các không gian ngầm như đường hầm, hang động hoặc các cấu trúc ngầm.

Các quyền dưới bề mặt có thể có giá trị kinh tế đáng kể, và quyền sở hữu và quy định của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý và luật hiện hành. Không có gì lạ khi các bên khác nhau nắm giữ các quyền bề mặt và quyền bề mặt phụ riêng biệt, cho phép lợi ích pháp lý và tài chính riêng biệt trong cùng một tài sản. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để hiểu các quy định và quyền cụ thể liên quan đến các tài nguyên dưới bề mặt trong một khu vực cụ thể.

Powered by