Nhà máy Tiêu đề là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Còn được gọi là "nhà máy trừu tượng" ở một số khu vực. Một tập hợp thông tin quyền sở hữu được lưu trữ theo địa lý giúp đẩy nhanh việc kiểm tra quyền sở hữu, chẳng hạn như bản sao ý kiến luật sư trước đó, tóm tắt, tìm kiếm thuế và bản sao hoặc trích xuất hồ sơ công khai.

Powered by