Cam kết Phục vụ Nhu cầu của Cơ quan Georgia

Yêu cầu Tín dụng CLE

Để nhận được tín chỉ cho các khóa học đã xem, vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Karen Slupecki.

Thông tin hội thảo trên web

Thông tin Liên hệ của Người tham dự

Mật khẩu Bắt buộc

LƯU Ý: Bạn phải nhập mật khẩu bí mật theo thứ tự hiển thị trong các video được xem để nhận tín dụng. Có thể có tổng cộng từ 1-8 mật khẩu.

Powered by