Cam kết Phục vụ Nhu cầu của Cơ quan New York

Nhóm Đại lý

Kế toán & Ký quỹ

Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Emily Thai

Giám đốc
Stewart Title Insurance Company

Dịch vụ Đại lý

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
John Frates

John A. Frates

Phó Chủ tịch Cấp cao
Quản lý Khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ
Cố vấn Thẩm định Bảo hiểm Khu vực-Tiểu bang Đông Bắc
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Stewart Title Guaranty Company
Chủ tịch
Tổng Cố vấn
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
James Shannon

James F. Shannon

Phó Chủ tịch
Giám đốc Kinh doanh Đại lý New York
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Paul Bugoni

Paul F. Bugoni

Phó Nhà bảo hiểm Cấp cao
Stewart Title Guaranty Company
Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Annie Garcia

Annie Garcia

Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Theresa Garelli

Theresa A. Garelli

Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Lisa Goodsell

Lisa C. Goodsell

Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Nicole Ormandy

Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Donna S. Lariviere

Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Sarah Norcross

Sarah K. Norcross

Chuyên viên Thẩm định
Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company

Hỗ trợ Đại lý

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Alayne Plevrites

Alayne Plevrites

Trợ lý Phó Chủ tịch
Quản lý Tác nghiệp
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Anthony G. Riggi

Trợ lý luật sư cấp cao
Stewart Title Insurance Company

Thẩm định Bảo hiểm

LUẬT SƯ TIỂU BANG

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Richard King

Richard J. (Rich) King

Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Luật sư Tiểu bang—New York
Stewart Title Guaranty Company
Phó Chủ tịch Cấp cao
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Stewart Title Insurance Company

NHÀ BẢO HIỂM

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Paul Bugoni

Paul F. Bugoni

Phó Nhà bảo hiểm Cấp cao
Stewart Title Guaranty Company
Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Theresa Garelli

Theresa A. Garelli

Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Keith Madden

Keith J. Madden

Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Heather Gregg

Heather Gregg

Cố vấn Chứng khoán Thương mại
Chuyên viên Thẩm định
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Richard King

Richard J. (Rich) King

Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Luật sư Tiểu bang—New York
Stewart Title Guaranty Company
Phó Chủ tịch Cấp cao
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Sarah Norcross

Sarah K. Norcross

Chuyên viên Thẩm định
Đại diện Bán hàng của Đại lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Yeidy Rodriguez

Trợ lý Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Quản trị viên Pháp lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Timothy Mcleron

Timothy W. (Tim) McLeron

Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Stewart Title Insurance Company

HỖ TRỢ BẢO HIỂM

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
Alayne Plevrites

Alayne Plevrites

Trợ lý Phó Chủ tịch
Quản lý Tác nghiệp
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Anthony G. Riggi

Trợ lý luật sư cấp cao
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Yeidy Rodriguez

Trợ lý Phó Chủ tịch
Chuyên viên Thẩm định
Quản trị viên Pháp lý
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Andrea Miller

Trợ lý luật sư cấp cao
Stewart Title Insurance Company

CỐ VẤN BẢO HIỂM KHU VỰC

Thẻ Chi tiết về Nhân sự
John Frates

John A. Frates

Phó Chủ tịch Cấp cao
Quản lý Khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ
Cố vấn Thẩm định Bảo hiểm Khu vực-Tiểu bang Đông Bắc
Chuyên viên Thẩm định Cấp cao
Stewart Title Guaranty Company
Chủ tịch
Tổng Cố vấn
Stewart Title Insurance Company

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Eric A. Zeni

Cố vấn Trưởng về Yêu cầu Bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Sherry Ferreira

Trợ lý luật sư về Yêu cầu bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Svitlana Lazaresku, Esq.

Cố vấn Yêu cầu Bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Jose Suarez, Esq.

Cố vấn Yêu cầu Bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Annlouise Fedak

Trợ lý luật sư về Yêu cầu bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Cathy Chan

Trợ lý luật sư về Yêu cầu bồi thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Christine Spadaro

Cấp Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường
Stewart Title Insurance Company
Thẻ Chi tiết về Nhân sự

Howard Kleiman

Cố vấn Yêu cầu Bồi thường
Stewart Title Insurance Company

Nhóm Bảo hiểm

Để xem danh sách các nhà bảo hiểm hiện tại, hãy nhấp vào bên dưới.

Powered by