Cam kết Phục vụ Nhu cầu của Cơ quan Texas

Tín dụng CE + CLE

Nếu quý vị là Luật sư và Cán bộ Bảo lãnh, hãy điền vào mẫu này để nhận tín dụng kép.

Vui lòng không gửi nhiều yêu cầu trở lại để tránh các giao thức chặn thư rác có thể dẫn đến sự cố giao hàng. Vui lòng đảm bảo bạn nhận được thông báo THÀNH CÔNG ở đầu biểu mẫu, xác nhận yêu cầu của bạn đã được nhận đúng cách.

Thông tin hội thảo trên web

Thông tin Liên hệ của Người tham dự

Tín dụng CE & CLE

  • Xác nhận Tín dụng CE & CLE phải cung cấp tất cả 4 mật khẩu.
  • Quý vị phải điền vào tất cả các trường biểu mẫu dưới đây để nhận tín dụng.

Powered by