Bảo hiểm Quyền sở hữu

Giá trị của Bảo hiểm Quyền Sở hữu

Ngành bảo hiểm quyền sở hữu là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người Mỹ. Nghe có vẻ như rất lớn lao, nhưng công việc mà chúng tôi thực hiện không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân chủ hợp đồng mà còn mang lại lợi ích cho cả quốc gia. Chưa hết, nhiều người còn lạ lẫm với khái niệm bảo hiểm quyền sở hữu, về lợi ích mà họ được nhận và lợi ích của việc có một ngành bảo hiểm quyền sở hữu lành mạnh. Vì vậy, chúng tôi muốn trình bày một cái nhìn sơ lược về những gì chúng tôi làm cho khách hàng tại Stewart và những lợi ích mà tất cả người Mỹ nhận được từ đóng góp của ngành bảo hiểm quyền sở hữu.

Chúng tôi bảo vệ chủ hợp đồng trước những điều bất định.

Nhiều khả năng ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của quý vị và chúng tôi bảo vệ quyền lợi của quý vị trong khoản đầu tư đó. Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ chủ sở hữu bất động sản và bên cho vay khỏi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào họ có thể gặp phải do quyền lưu giữ, cản trở hoặc thiếu sót trong quyền sở hữu bất động sản. Mỗi hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và ngoại lệ cụ thể. Trong khi các loại bảo hiểm khác (chẳng hạn như bảo hiểm lũ lụt, ô tô hoặc chủ nhà) có phạm vi bảo hiểm tập trung vào các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ trước tổn thất do các mối nguy hiểm và khiếm khuyết đã tồn tại trong quyền sở hữu đối với tài sản. Một số ví dụ về những khiếm khuyết như vậy có thể là tài liệu được ký kết không đúng từ giao dịch bán tài sản thế chấp trước đó với chủ sở hữu trước đó. Quý vị có thể xem danh sách các biện pháp bảo vệ theo bảo hiểm quyền sở hữu tại đây.

Hơn một nửa số giao dịch bất động sản có vấn đề ở đâu đó trong chuỗi quyền sở hữu. Chúng tôi phát hiện những vấn đề này và hỗ trợ thực hiện hành động khắc phục để cho phép thực hiện giao dịch, giúp khách hàng yên tâm khi mua nhà mới.

Bảo vệ tốt, giá trị tốt với Bảo hiểm Quyền sở hữu.

Điểm khác biệt giữa các loại bảo hiểm khác và bảo hiểm quyền sở hữu.

Một điểm khác biệt khác giữa các loại bảo hiểm khác và bảo hiểm quyền sở hữu nằm ở cách hợp đồng được thanh toán. Bảo hiểm quyền sở hữu được mua bằng phí bảo hiểm một lần, hợp đồng vẫn bảo hiểm miễn là chủ hợp đồng hoặc người thừa kế của họ sở hữu tài sản. Điều này không giống như phí bảo hiểm hàng năm hay hàng tháng mà quý vị phải trả cho các loại bảo hiểm khác.

Khi kiểm tra chi phí của bảo hiểm quyền sở hữu trong suốt thời hạn của hợp đồng so với các loại bảo hiểm khác, quý vị sẽ thấy rằng chủ hợp đồng nhận được một giá trị lớn cho số tiền họ bỏ ra.

Nếu chủ nhà phải trả mức chi phí trung bình trên toàn quốc cho một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu và chỉ sống trong ngôi nhà của họ trong 5 năm, vậy thì chi phí trung bình hàng năm của hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu sẽ ít hơn 200 đô-la mỗi năm.

Để so sánh, chi phí trung bình trên toàn quốc cho hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà là hơn 700 đô-la mỗi năm.

Ngành bảo hiểm quyền sở hữu mang lại lợi ích cho toàn bộ quốc gia, không chỉ cho chủ hợp đồng của chúng tôi.

Ngoài tính bảo mật và sự an tâm mà chúng tôi mang đến cho khách hàng, ngành bảo hiểm quyền sở hữu còn giúp cải thiện quy trình giao dịch theo cách có lợi cho tất cả các bên giao dịch và cả quốc gia nói chung.

Chúng tôi muốn giúp quý vị tìm hiểu thêm về bảo hiểm quyền sở hữu, ngành bảo hiểm và quá trình giao dịch bất động sản. Vui lòng duyệt qua các liên kết trên trang này để tìm thông tin hữu ích trên trang web của chúng tôi cũng như một số tư liệu tải xuống mà quý vị có thể đọc lúc rảnh rỗi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào mà bạn không thể tìm thấy câu trả lời tại đây, vui lòng liên hệ với văn phòng Stewart tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Powered by