Bảo hiểm Quyền sở hữu là gì?

Bảo hiểm Quyền sở hữu

Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ chủ sở hữu bất động sản và bên cho vay khỏi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào họ có thể gặp phải do quyền lưu giữ, cản trở hoặc thiếu sót trong quyền sở hữu bất động sản. Mỗi hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và ngoại lệ cụ thể.

https://www.youtube.com/embed/ALA9QCyEpRw?rel=0?playlist=ALA9QCyEpRw?rel=0&origin=https://www.stewart.com&autoplay=0&loop=0&rel=0&enablejsapi=1

Chức danh là gì?

Nói một cách đơn giản, quyền sở hữu đối với một phần tài sản là bằng chứng cho thấy chủ sở hữu đang sở hữu hợp pháp tài sản đó.

Bảo hiểm quyền sở hữu khác với bảo hiểm khác như thế nào?

Các loại bảo hiểm như ô tô, nhân thọ, sức khỏe, v.v. bảo vệ trước các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai và được trả bằng phí bảo hiểm hàng tháng hoặc hàng năm. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu bảo hiểm trước các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ liên quan tới bất động sản và người sở hữu, với mức phí bảo hiểm trả một lần khi khóa sổ giao dịch ký quỹ.

Nó bao gồm những gì?

Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ trước yêu cầu bồi thường do khiếm khuyết. Khiếm khuyết là những vấn đề như người khác đòi quyền sở hữu, tài liệu được ghi chép không đúng, lừa đảo, giả mạo, quyền cầm giữ, xâm phạm, quyền xây cất và các vấn đề khác được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm

Ai cần nó?

Người mua và người cho vay cần bảo hiểm quyền sở hữu để được bảo hiểm trước các khiếm khuyết khác nhau về quyền sở hữu. Người mua, người bán và người cho vay đều có lợi khi phát hành hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu.

Vì bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ cả người mua nhà và người cho vay nên có hai loại hợp đồng cho phù hợp với nhu cầu của người dùng cuối:

Có hai loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu được chứng nhận bởi Hiệp hội Quyền sở hữu Đất Mỹ® (ALTA®):

Người nào trả tiền cho bảo hiểm quyền sở hữu?

Luật pháp và tập quán của tiểu bang có quy định khác nhau về người trả tiền cho bảo hiểm quyền sở hữu, nhưng sau đây là đối tượng thường trả tiền cho bảo hiểm quyền sở hữu:

Để biết thêm thông tin về pháp luật và tập quán ở tiểu bang của quý vị, hãy tải xuống Bộ công cụ về Pháp luật & Tập quán của Tiểu bang.

Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu được tạo ra như thế nào?

Sau khi nhân viên ký quỹ hoặc người cho vay mở lệnh quyền sở hữu, đại diện sở hữu hoặc luật sư bắt đầu truy xét sở hữu. Báo cáo Sơ bộ được phát hành cho khách hàng để họ xem xét và phê duyệt. Tất cả các tài liệu khóa sổ được ghi lại theo hướng dẫn của người ký quỹ. Khi xác nhận ghi xong thì thanh toán cho yêu cầu, giải ngân tiền và lập hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu thực sự.

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ đề cập đến quá trình trong đó các khoản quỹ của một giao dịch (chẳng hạn như bán nhà) được nắm giữ bởi bên thứ ba, thường là công ty dịch vụ quyền sở hữu hoặc luật sư trong trường hợp bất động sản, trong khi chờ giao dịch được hoàn thành.

Các loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu là gì?

Hợp đồng của Chủ sở hữu bảo hiểm cho chủ sở hữu/người mua nhà mới, còn hợp đồng của người cho vay bảo hiểm ưu tiên cho lợi ích bảo đảm của người cho vay.

Liên hệ với Chúng tôi

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm quyền sở hữu hoặc phạm vi bảo hiểm quyền sở hữu.

Liên hệ với Stewart Title để biết nhu cầu về Quyền sở hữu & Định giá ngay hôm nay | Stewart

Powered by