678381859

Bền vững

Cam kết đảm bảo một ngôi nhà tốt hơn cho tất cả mọi người

Tầm nhìn trở thành công ty dịch vụ hàng đầu được xây dựng dựa trên hơn 130 năm kinh doanh và khả năng xem xét lâu dài những gì sẽ giúp chúng ta thành công trong 130 năm tới. Hiệu quả tài chính chỉ là một chìa khóa quan trọng để thành công lâu dài, nhưng để tiến tới tương lai một cách có trách nhiệm, chúng ta phải tập trung hơn nữa. Tính bền vững phải là cốt lõi trong quá trình ra quyết định của chúng ta. Tầm nhìn của chúng tôi dựa trên dịch vụ khách hàng xuất sắc và duy trì các giá trị cốt lõi về khả năng đáp ứng, làm việc nhóm và quan tâm đến tất cả mọi người. Nó hỗ trợ cam kết của chúng tôi trở thành một công ty có trách nhiệm với xã hội, theo đó xác nhận tầm quan trọng của việc trở thành một người quản lý tốt môi trường cũng như xây dựng một nơi làm việc khiến nhân viên cảm thấy được coi trọng khi được sống với đúng bản chất thật của mình.

Hiện thực hóa các giá trị của chúng ta có nghĩa là thực hiện hành động có chủ ý để cải thiện cách chúng ta kinh doanh nhằm làm cho cộng đồng và nơi làm việc của chúng ta tốt hơn. Tìm hiểu cách chúng tôi đang xây dựng một công ty mà nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng chúng tôi phục vụ có thể tự hào và điều đó được định vị cho thế hệ tiếp theo và hơn thế nữa.

2023 Thông tin Nổi bật

Hỗ Trợ Mọi Người Mọi Nơi Trên Thế Giới

Từ hội đồng đa dạng, công bằng và hòa nhập đến các chương trình quyên góp từ thiện do nhân viên lãnh đạo, thời gian nghỉ làm tình nguyện có trả lương và nhiều hơn nữa, tìm hiểu cách chúng ta tập trung vào trách nhiệm xã hội, sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng ta cảm thấy thoải mái khi là chính mình.

Văn hóa Quan tâm

Liên tục cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Phù hợp với các mục tiêu của mình, chúng ta hoạt động trong một cơ cấu quản trị minh bạch cao, phù hợp với các bên liên quan và hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của chúng ta, bao gồm các sáng kiến bền vững của chúng ta.

Phương Thức Quản Trị

Hiểu Rõ Tác Động Của Chúng Tôi Để Hành Động Hiệu Quả Hơn

Từ việc giảm giấy tờ thông qua ký kết kỹ thuật số và từ xa đến hợp tác với các nhà cung cấp có trách nhiệm với môi trường, đến theo dõi lượng khí thải và tài nguyên tái chế, chúng tôi đầu tư vào việc tìm hiểu cách mở rộng nỗ lực của mình để tác động tích cực đến môi trường và thiết lập các ưu tiên trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban Bền vững & Lãnh đạo Điều hành

Nhận Báo Cáo Đầy Đủ về Những Nỗ Lực của Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực môi trường, xã hội và quản trị của chúng tôi, hãy xem Báo cáo bền vững của chúng tôi.

preview-SISCO-2023-Sustainability-Report.jpg
https://www.stewart.com/content/dam/stewart/about-us/2024/pdf/2023-Stewart-Sustainability-Report.pdf

Tải xuống ngay

Powered by