Giáo dục và Đào tạo

Tổng quan

Chúng ta chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Với Trung tâm đào tạo, bạn có quyền truy cập vào các lộ trình học tập cho mỗi bộ công nghệ Stewart. Đào tạo là điều cần thiết để tích hợp thành công công nghệ vào doanh nghiệp của bạn và với các giảng viên của chúng tôi, bạn có chuyên môn cụ thể theo ngành ở nơi bạn cần và khi bạn cần. Các phiên được cung cấp dưới dạng các bản demo trực tuyến; các phiên WebEx được ghi lại trước, có người hướng dẫn; các phiên WebEx được lên lịch thường xuyên, trực tiếp, có người hướng dẫn; và đào tạo tùy chỉnh, lớp học, tại chỗ hoặc thông qua Web-ex.

Powered by