Bài viết Blog Stewart

Ai sở hữu Bắc Cực?

Phát hành trên: Ngày 19 tháng mười hai năm 2022

Stewart đã cứu Giáng sinh như thế nào.

Stewart Title thành thạo trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức về quyền sở hữu và ký quỹ bất thường và duy nhất. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm các vấn đề đối phó với các giao dịch đa cơ sở trên toàn quốc, giải quyết các vấn đề ngăn cản các nhà bảo hiểm khác bao gồm các giao dịch và thậm chí mở rộng sang các tài sản bên ngoài tiêu chuẩn chỉ có thể được mô tả là kỳ diệu.

Đó là lý do ông già Noel đến gặp chúng tôi vào ngày ông mua Bắc Cực lần đầu tiên, và tại sao ông tự tin rằng chúng tôi có thể bảo vệ danh hiệu của mình khi có vấn đề phát sinh vào đầu năm nay.

Xem Chính sách Quyền sở hữu của Ông già Noel

Dưới đây quý vị có thể thấy một số email giữa các thành viên của bộ phận Yêu cầu bồi thường của chúng tôi liên quan đến những điểm nổi bật của vụ việc này.

Phim tài liệu của Stewart về bảo vệ quyền sở hữu bảo hiểm của ông Kringle

Chúng tôi đã tạo một bộ phim tài liệu ngắn về trường hợp bất thường này và chúng tôi rất vui được chia sẻ một số cảnh quay ở đây.

Mặc dù có một số điểm tương đồng nhất định với các mẫu chính sách tiêu đề tiêu chuẩn, nhưng mọi người ở Hoa Kỳ sẽ nhận ra có một số điểm khác biệt nổi bật với chính sách của Hiệp hội Tiêu đề Đất Ma thuật. Những người tổng hợp công việc tiêu đề cho một giao dịch đất kỳ diệu nên được chuẩn bị cho một loạt các vấn đề không phải đối mặt trong các giao dịch bất động sản tiêu chuẩn.


Tại Stewart, chúng tôi có chuyên môn về tất cả các khía cạnh của giao dịch bất động sản. Nhận được lợi ích từ chuyên môn của chúng tôi bằng cách xem các bài viết khác trong phần Blog Insights của chúng tôi.

Powered by