Cam kết Phục vụ Nhu cầu của Cơ quan Maryland

Giáo dục

Tài Nguyên Giáo Dục ALTA

Viện Quyền sở hữu Đất (LTI) của ALTA® là công ty con giáo dục của Hiệp hội Quyền sở hữu Đất Mỹ. LTI bắt đầu từ hơn 30 năm trước và đã phát triển thành một tổ chức cung cấp đào tạo toàn diện về ngành chức danh cho tất cả mọi người trong hoạt động của bạn. Truy cập liên kết ALTA Education để truy cập nhiều thông tin bao gồm âm thanh, video, học từ xa, xây dựng nhóm và các cơ hội đào tạo trực tiếp.

Khi đối phó với gian lận chuyển tiền, mỗi giây đều quan trọng. Được hướng dẫn về cách ngăn chặn các sự cố gian lận qua dây điện với kế hoạch Phản ứng Nhanh của ALTA.

Chương Trình Phản Ứng Nhanh ALTA Giáo Dục ALTA

Kế hoạch Phản ứng Nhanh của ALTA đối với các Sự cố Gian lận Dây điện

Thời gian là điều cốt yếu – mỗi giây và mỗi phút đều quan trọng. Liên hệ với ngân hàng, các bên giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật ngay khi phát hiện.

Bước 1

Thông báo cho ban quản lý công ty và nhóm ứng phó gian lận chuyển khoản nội bộ của bạn.

Liên hệ với nhóm của bạn theo kế hoạch được sắp xếp trước (email nhóm; văn bản nhóm):

Bước 2

Báo cáo Chuyển khoản Gian lận cho Ngân hàng Gửi và Nhận.

Bước 3

Báo cáo Chuyển khoản Gian lận và Cố gắng Thực thi Pháp luật.

Bước 4

Gọi lại cho ngân hàng gửi hàng để xác nhận rằng yêu cầu thu hồi đã được xử lý.

Bước 5

Thông báo cho các bên về giao dịch (người mua, người bán, đại lý bất động sản, nhà môi giới, luật sư, nhà bảo hiểm, công chứng viên, v.v.) bằng cách sử dụng các số điện thoại đã biết, đáng tin cậy để xác minh bằng lời nói.

Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần nói, đây là một mẫu:

“Dường như đã có [cố ý] gian lận chuyển khoản liên quan đến giao dịch này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét bảo mật email của mình và cập nhật mật khẩu và thực hiện bất kỳ biện pháp bảo mật thích hợp nào khác ngay lập tức. Đối với phần còn lại của giao dịch này, tất cả các thông tin liên lạc sẽ diễn ra bằng cách sử dụng các số điện thoại đã biết, đáng tin cậy.”

Bước 6

Xem lại Kế hoạch Ứng phó Sự cố của bạn để xác định xem bạn có cần cập nhật mật khẩu, phần cứng bảo mật và xem lại nhật ký email để xác định cách thức và thời điểm các tài khoản email được truy cập hay không.

Bước 7

Bước 8

Nếu tiền được chuyển ra khỏi Hoa Kỳ, hãy thuê một luật sư ở quốc gia đó để giúp thu hồi tiền.

Bước 9

Ghi lại câu trả lời của quý vị bằng Bảng Trả Lời.

Bước 10

Nộp đơn khiếu nại tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI.

Truy cập www.ic3.gov và cung cấp các thông tin sau:

Nguồn: Kế hoạch Phản ứng Nhanh của Ủy ban An ninh Thông tin ALTA đối với các Sự cố Gian lận Dây điện V.1.4 6-14-2018

Powered by