Tài nguyên Bất động sản cho Người mua và Người bán Nhà

Các Công cụ và Tài nguyên Cho các Giao dịch Bất động sản Nhà ở

Chào mừng bạn đến với địa điểm để tìm hiểu về những gì sẽ diễn ra trong giao dịch bất động sản và vai trò của một công ty bảo hiểm quyền sở hữu.

Công cụ tính phí

Xem lại bảng tính hoàn tất giao dịch của người mua, bảng tính của người bán, ước tính phí chuyển quyền sở hữu và nhiều tài liệu khác nữa.

Công cụ Tính phí

Công cụ tính Bất động sản

Bạn có thể dễ dàng truy cập công cụ tính phí thế chấp và khấu hao của chúng tôi.

Công cụ tính Thế chấp

Công cụ tính Hao mòn

Góc Dành cho Người mua và Người bán Nhà

Quý vị muốn tìm hiểu mọi điều quý vị cần biết về quy trình mua bán nhà?

Góc Dành cho Người mua và Người bán Nhà của chúng tôi có thông tin chi tiết mà quý vị cần, từ cách lập ngân sách cho ngôi nhà của quý vị, các loại khoản vay cần xem xét, đến lời khuyên để sắp xếp và thương lượng hợp đồng mua bán.

Truy cập Góc Dành cho Người mua và Người bán Nhà

Thẻ
Góc Dành cho Người mua và Người bán Nhà
Đếm
2
Hướng dẫn cho Người mua và Người bán

Hướng dẫn về Quy trình Giao dịch Bất động sản cho Quý vị

Tải xuống hướng dẫn toàn diện cho người mua và người bán nhà của chúng tôi để hỗ trợ quý vị trên hành trình mua bán nhà của mình.

Hướng dẫn tải xuống

Powered by