Bài viết Blog Stewart

Bảo hiểm quyền sở hữu và ngôi nhà mới xây của quý vị

Phát hành trên: Ngày 17 tháng hai năm 2021

BỞI NHÓM NỘI DUNG CỦA STEWART

Thoạt nhìn, bảo hiểm quyền sở hữu có vẻ giống như điều quý vị muốn cho một ngôi nhà cũ hơn. Có lẽ ngôi nhà của quý vị đã có 3 chủ sở hữu từ trước và quý vị muốn đảm bảo rằng tất cả đều đã được giải quyết đúng cách để quý vị có thể chuyển đến với quyền sở hữu sạch. Tuy nhiên, ngôi nhà mới xây có những vấn đề phức tạp riêng mà công ty bảo hiểm quyền sở hữu sẽ cần hỗ trợ quý vị.

Đối với người đang tìm kiếm ngôi nhà mơ ước mới toanh, hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của quyền sở hữu tài sản và trả lời câu hỏi mà quý vị có thể đang phân vân: “Tại sao mình cần bảo hiểm quyền sở hữu nếu mình là người đầu tiên sở hữu ngôi nhà này?”

Quý vị không chỉ cần xem xét ngôi nhà mà còn cả khu đất nơi đó nữa. Mặc dù quý vị có thể là chủ sở hữu đầu tiên của ngôi nhà mới xây, chuỗi quyền sở hữu trên bất động sản của quý vị có thể đã chuyển từ chủ đất, sang chủ đầu tư, rồi đến quý vị. Với mỗi lần đổi chủ là lại có rủi ro sở hữu. Sau đây là một vài điều nên cân nhắc:

  • Quyền sở hữu đất thay đổi khi đất được bán cho nhà thầu phát triển, chia nhỏ và sau đó được bán lại cho quý vị. Trong một phân khu mới, quý vị muốn đảm bảo rằng lô của quý vị được hạch toán đúng trong quyền sở hữu.
  • Nhiều người từng làm việc trên bất động sản của quý vị, từ thợ lợp mái đến thợ điện. Có thể có các khoản thanh toán chưa được giải quyết giữa nhà thầu phát triển của quý vị và nhà thầu hay nhà cung cấp khác mà có thể dẫn đến việc tài sản của quý vị bị thế chấp.

Truy xét sở hữu sẽ phát hiện ra những trục trặc bất ngờ này và hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của quý vị sẽ bảo vệ quý vị, đảm bảo cho quý vị và người cho vay thế chấp của quý vị rằng quyền sở hữu tài sản của quý vị là rõ ràng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về bảo hiểm quyền sở hữu và tất cả các lợi ích của nó? Xem các liên kết có liên quan dưới đây:

Quý vị muốn làm việc với chúng tôi cho nhu cầu bảo hiểm quyền sở hữu của mình? Tìm văn phòng ngay hôm nay để bắt đầu.

Powered by