Giới thiệu về Stewart

Giới thiệu Công ty

Được thành lập tại Galveston, Texas, chúng tôi đã phát triển thành một trong những công ty bảo hiểm và thẩm định quyền sở hữu toàn cầu lớn nhất trong ngành.

Chúng tôi chuyên về bảo hiểm quyền sở hữu và các dịch vụ liên quan để phục vụ tất toán cho ngành bất động sản và thế chấp, dịch vụ được cung cấp bởi các công ty con và mạng lưới văn phòng phát hành hợp đồng bảo hiểm chất lượng cao của Stewart. Nhờ sự phát triển liên tục, chúng tôi có thể tiếp tục đổi mới và đầu tư vào các sáng kiến ​​chủ chốt nhằm thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực bất động sản.

Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế đối mặt với cạnh tranh thông qua dịch vụ khách hàng vượt trội. Chúng tôi thực hiện từng bước để thúc đẩy mối quan hệ bền vững bằng kỹ năng và nỗ lực nhiều hơn trong mọi giao dịch với khách hàng. Xem cách chúng tôi tận dụng hơn một thế kỷ kinh nghiệm của mình để giúp quý vị.

Giá trị Cốt lõi

 • Cách tiếp cận Thành công

  Chúng tôi cố gắng tạo ra thành công lớn lao cho khách hàng và đối tác của mình.

 • Trung thực và Dũng cảm

  Chúng tôi bảo vệ điều đúng đắn và luôn cởi mở trước ý tưởng mới.

 • Hướng đến Khách hàng

  Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo khách hàng có một trải nghiệm đáng nhớ.

 • Tập trung vào Đội nhóm

  Chúng tôi hợp tác, hỗ trợ các thành viên trong nhóm và thúc đẩy sự phát triển.

 • Có trách nhiệm

  Chúng tôi giữ đúng lời hứa của mình và chịu trách nhiệm về kết quả.

Văn hóa Quan tâm

Chúng tôi là một công ty luôn hướng tới cộng đồng mà chúng tôi làm việc cùng và phục vụ.

Từ văn hóa công ty và dịch vụ khách hàng, cho đến các sáng kiến ​​cộng đồng và bền vững, chúng tôi quan tâm tới tất cả những việc mình làm. Sử dụng liên kết bên dưới để xem cách chúng tôi kết hợp các thành viên từ mọi nền tảng và quan điểm để tạo ra điều tuyệt vời.

Quan hệ Nhà đầu tư

Stewart Information Services Corporation phụ trách một danh mục công ty với đủ các loại sản phẩm cho phép các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển.

Xếp hạng Tài chính của Stewart

Chúng tôi đã đạt đến vị thế tài chính mạnh nhất trong lịch sử của mình. Xem xếp hạng tài chính của chúng tôi ở bên dưới:

Tất cả thông tin tài chính đều tính đến ngày 31 tháng ba năm 2023.

Giải thưởng và Danh hiệu

Dưới đây là một số giải thưởng và danh hiệu gần đây nhất của chúng tôi.

Powered by